A Fàgail Mhiughalaigh – Leaving Mingulay • Track 07  
Gaol a chruidh, gràdh a chruidh Love of the cattle, darling of the cattle  

O Gaol a chruidh, gràdh a chruidh
Luaidh a chruidh ’s leam thu
Gaol a chruidh, gràdh a chruidh
Luaidh a chruidh dh’annach
Gaol a chruidh, gràdh a chruidh
Luaidh a chruidh ’s leam thu
Nuair dhanas crodh chaich a muigh
Thig thu gam ionnsaidh

Nuair dhanas crodh chaich a miugh
Thig thu gam ionnsaidh
Nuair dhanas crodh chaich a miugh
Thig thu gam ionnsaidh
Nuair dhanas crodh chaich a miugh
Thig thu gam ionnsaidh
Gaol a chruidh, gràdh a chruidh
Luaidh a chruidh ’s ’leam thu

O love of the cattle, darling of the cattle
Beloved cattle you are mine
Love of the cattle, darling of the cattle
Beloved clean cattle
Love of the cattle, darling of the cattle
Beloved cattle, you are mine

When other peoples cattle stay out
You will come to me

When other peoples cattle stay out
You will come to me
When other peoples cattle stay out
You will come to me
When other peoples cattle stay out
You will come to me
Love of the cattle, darling of the cattle
Beloved cattle you are mine

 
Traditional arranged M.MacInnes  
     


 

 

Read more about: cattle and chruidh
Secure FTPS on the planet Go FTP FREE Software